Stor helårsgrund med uhindret udsigt over vandet og begge Farø-broerne | Henrik Ejby

Stor helårsgrund med uhindret udsigt over vandet og begge Farø-broerne

Farø er et yndet sted for alle der elsker og kitesurfe - i det ideelle farvar - hvor de kan boltrer sig (dette sted er blandt de 4 steder hvor der afholdes DM).

Farø er nok mest kendt for at være den lille ø - der via Farø-broerne forbinder Sjælland med Falster og har et samlet areal på 0,93 km2 og 4 indbyggere og det åbne hav på alle sider.

Farø er dog forbundet til Bogø via en dæmning fra Bogø endnu en dæmning til Møn og færgen Ida sejler en til Stubbekøbing - hvor overfarten tager 12 min. Havnen på Bogø, som består af små fiskerhytter, huse og opkørselsrampe i forbindelse med overfarten til Stubbekøbing, de statelige kaptajnsvillaer og mindre skipperhuse - nogle med skibsnavne på facaderne og ikke mindst navigationsskolen, udgør de væsentligste spor af Bogø som søfartsø. Turen til den hyggelige købstad Stege på Møn tager 20 minutter - 10 minutter længere fremme finder man Møns Golfklub ved Præstekilde Hotel og yderligere 15 minutter længere fremme det nye Geocenter ved Møns Klint.

Solskinsøen Bogø favner det - den indre ro, stilhed, fuglesangen og alt det der hører sig til på landet - skaber idyllen som vanskeligt lader sig beskrive og skal opleves. Øen er indbegrebet af landsbysamfund - med bl.a. de store skovarealer og de mange steder hvor solen og vandet nydes i enerum. Øen kendetegnes ved, at være beboet af søde og imødekommende mennesker og at man hurtigt føler sig velkommen. Selvom øen kun har få erhvervsdrivende, foregår der alligevel en masse aktiviteter - løbeklub, pinsebal, havetraktorræs, running dinner osv.).

Grunden som nu sælges er udstykket fra en tidligere landejendom og vil have en størrelse på ca. 5.100 kvadratmeter. - hvor der bl.a. også er en lille sø - som ifølge sælger er renset op.

Grunden ligger højt med udsigt over vandet og Farø-broerne fra flere sider - der er stadig en del høj gammel beplantning, men selve det gamle bygningssæt er revet ned og kørt væk - hvilket også er tilfældet for meget af den gamle beplantning - så der er klart til at blive bygget.

Marken der ligger foran ejendommen og ned til vandet er med strandbeskyttelse og der må således ikke bebygges - jfr. Kystdirektoratet - men der vil blive etableret en sti/passage op mod skellet til naboen og hele vejen ned til vandkanten, hvor der vil blive tinglyst en ret for ejeren af denne grund, til at måtte benytte samt vedligeholde denne sti/passage.

Vejen der fører op til ejendommen er den sidst vej - før dæmningen til Bogø - og fører udelukkende op denne grund og naboens landejendom.

Omkring bebyggelse af grunden, er nedenfor den skrivelse der er kommet fra Vordingborg Kommune:

Vordingborg Kommune bekræfter som landzonemyndighed hermed, at arealoverførslen af landbrugsjord fra Farøgårdsvej 3, 4793 Bogø, til landbrugsejendommen Vesterskovvej 39, 4793 Bogø, kan ske uden landzonetilladelse.

Efter arealoverførslen ophæves landbrugspligten på restparcellen Farøgårdsvej 3 på ca. 5.100 m2, hvor samtlige bygninger er nedrevet.

Vordingborg Kommune er sindede at meddele landzonetilladelse til genopførelse af ny (helårs-)beboelse på Farøgårdsvej 3, 4793 Bogø, indenfor rimelig tid. (ca. 3-5 år).

Ny bebyggelse skal opføres i en for området genkendelig byggestil, der passer ind i det eksisterende miljø, og med en placering omtrent som den oprindelige bebyggelse.

Der kan kun forventes tilladelse til opførelse af beboelse i form af et fritliggende énfamiliehus (op til maks. 500 m2) med tilhørende udhus/garagebygninger på maks. Ca. 100 m2.

Der kan ikke forventes tilladelse til opførelse af større lader, haller, stalde, erhvervsbygninger, ekstra boliger e.l. da ejendommen ikke længere kan betragtes som en landbrugsejendom, og der ikke er overflødiggjorte bygninger, der ville kunne tages i brug til anden anvendelse.

Landzonetilladelse gives kun til et konkret byggeprojekt, der vurderes af kommunen, og på baggrund af en konkret ansøgning herom. I kan læse mere og finde ansøgningsskemaer på https://vordingborg.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggeri/byggeri-i-landzone eller indsende byggeandragende direkte via www.bygogmiljo.dk
 

Bestil salgsmateriale

Hvis du er interesseret i at få salgsopstilling, energirapporter og andet salgsmateriale,

Så kontakt os på:
 7199 4760
 info@henrikejby.dk