Jordstykke til udstykning. Sværdborg/Vordingborg.

I landbyen Sværdborg, få km. fra Vordingborg på Sydsjælland.

8480 kvm. jord til udstykning af parcelhusgrunde.

Forhåndsgodkendelse fra Vordingborg Kommune, foreligger.

Endelig tilladelse skal gives til køber/udstykkeren ved ansøgning om godkendelse af færdigt projekt.