Skuffesager | Henrik Ejby

Skuffesager

For nogle boligsælgere, kan der være forskellige bevæggrunde for, hvorfor den pågældende ikke ønsker sin bolig eksponeret i det offentlige rum, altså uden brug af internetannoncering, annoncering i trykte medier, skilt, udstilling etc.

Disse sælgere har dog stadig et latent ønske om at få boligen solgt, men på en mere anonym måde, end det normalt er kendt på boligmarkedet.

Disse kunder og boliger, får en anden type opmærksom, idet vi forsøger at matche boligerne op med de kunder vi via vores netværk og kartotek, er bekendt med søger en bolig af helt særlig karakter.

Kontakt os, for en personlig samtale om hvordan vi evt. kan gøre tingene i jeres tilfælde.