Hasbjergvej 67, Sværdborg, 4750 Lundby

Jordstykke matr.nr. 37 q til udstykning. Sværdborg/Vordingborg.

I landsbyen Sværdborg, få km. fra Vordingborg på Sydsjælland.

8480 kvm. jord til udstykning af parcelhusgrunde.

"Forhåndsgodkendelse" fra Vordingborg Kommune, foreligger.

Endelig tilladelse skal gives til køber/udstykkeren ved ansøgning om godkendelse af færdigt projekt.