Teglværksvej 8, 4780 Stege

På landet - på toppen og med udsigt over markerne og vandet

SOLGT
På strækningen fra Stege til Ulvshale ligger Hegnede.

I området lå på Hegnede Bakke tidligere et teglværk med udskibningshavn på den sydvestvendte kyst. Teglværket blev oprindeligt kaldt Minsminde og blev bygget i 1856 på foranledning af købmand Nicholai Bûlow og i 1879 blev teglværket solgt til civilingeniør Frits Casse fra København.

Senere kaldtes stedet Hegnede Teglværk, men driften var indstillet i 1908.

I dag er området ren natur, med åbne marker, udsigt over de åbne vider og små "steder" - hvor man kan være i fred og ro.

Teglværksvej er ikke nogen undtagelse. Der ligger 3 ejendomme på den lukkede private fællesvej - hvor nummer 8 oprindeligt var en landbrugsejendom, som nu er under udstykning og med et tilbage blivende grundareal på 1.764 kvm. - med åbne marker - som dyrkes biodynamisk og grænsende direkte op til.

På grunden ligger det gamle faldefærdige stuehus og fundamentsrester fra tidligere udbygning og den øvrige del, som naturgrund, hvor man som køber selv skal forme haven og omgivelserne.

Som en ekstra bonus skal det bemærkes, at der mod nord ligger Møns største og bedste badestrande, mod syd kan man fra ejendommen se Bøgestrømmen og Ulvsund, mod øst er der vandre skove og sommerfugle skov samt mod vest ligger Nyord, så også alle naturens- og øens mange dyder, ligger lige om hjørnet.

Øens hovedby Stege ligger kun ca. 4 kilometer væk og byder på masser af aktivitet, butikker, spisesteder og i sommerhalvåret det kendte Tirsdags marked, som i den grad trækket gæster og besøgende til øen.

Ejendommen sælges UDELUKKENDE til nedrivning og der vil IKKE blive udarbejdet nogen form for rapporter for ejendommen.

I forhold til at bygge nyt skal man, som køber tage kontakt til Vordingborg Kommune, som skal give Landzonetilladelse til det nye projekt, som køber ønsker og bygge.

Faktum er, at der ikke er fast definerede regler i landzonen.

Der må som udgangspunkt - efter nedrivning - genopføres et hus der - for så vidt angår både placering, udformning, størrelse, anvendelse og arkitektur svarer (omtrent) til det gamle.

Der foretages en konkret vurdering af et konkret projekt (ofte i dialog mellem ansøger/arkitekt og kommunen) og det afgørende er, at det nye projekt er "fornuftigt", "rimeligt" og passer ind i det bestående miljø. Derfor kan det afhængigt af beliggenhed og synlighed være forskelligt hvad man kan få lov til og hvor restriktive, myndighederne er.

Som udgangspunkt bør man kunne forvente, at der vil være krav om, at der genopføres "klassiske" huse med genkendelig arkitektur, saddeltag og lodrette gavle, helst 1½-plan, og med samme orientering som de oprindelige/de øvrige huse i området/langs vejen.

Der vil også blive lagt vægt på, at helårshuse (der anvendes som sådan) uden landzonetilladelse kan udvides op til
Nye huse, der ved arkitektur, størrelse (proportioner) eller materialevalg markant skiller sig ud eller ligefrem virker skæmmende vil der ikke blive givet landzonetilladelse til.

Ved nybyggeri skal bygningsreglementet, vejbyggelinjer osv. naturligvis kunne overholdes.

Ifølge sælger er der - som afløbsforhold - septic-/trixtank og strøm, indlagt på grunden.

I forbindelse med handlen, bekoster og foranstalter sælger, at der indlægges vandværksvand-stik på grunden og betalt tilslutning til Ulvshale Vandværk.